Nowoczesne technologie są teraz obecne nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale również w prywatnych gospodarstwach domowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o systemy przeznaczone do produkcji energii, jako że korzystanie z odnawialnych źródeł jest nie tylko atrakcyjne pod względem czysto ekologicznym, ale również finansowym.

W ramach procesu produkcji energii często korzysta się ze specjalnego systemu kompensacji mocy biernej. Poniższa recenzja sprawdza, czy rzeczywiście jest to dobra inwestycja.

System kompensacji mocy biernej – co to jest?

System kompensacji mocy biernej to nowoczesne rozwiązanie techniczne, stosowane w elektroenergetyce w celu poprawy efektywności oraz stabilności pracy sieci elektrycznej. Pomaga więc utrzymać właściwy stosunek pomiędzy mocą czynną i bierną w sieci, co jest kluczowe dla optymalnego działania całego systemu, a co za tym idzie – zminimalizowania strat energii.

Praca systemu kompensacji mocy biernej opiera się na pojęciach mocy czynnej i biernej. Pierwsza z wymienionych to rzeczywista moc elektryczna, która jest obecna w obwodach i urządzeniach elektrycznych. Druga natomiast to tzw. moc wirtualna, wymagana do utrzymania pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrycznych, takich jak cewki czy transformatory. Wykorzystuje się ją do obsługi pól magnetycznych, ale nie wykonuje takiej pracy, jak moc czynna.

Wskazania do stosowania kompensacji mocy biernej

Działanie systemu kompensacji mocy biernej można obiektywnie ocenić dopiero wtedy, gdy istnieją właściwe przesłanki do jego stosowania. W sieciach elektrycznych (szczególnie w przypadku dużych przemysłowych odbiorników mocy), może wystąpić nadmiar mocy biernej, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystywania zasobów energetycznych, a więc zwiększa również straty w sieci. W celu rozwiązania takiego problemu stosuje się właśnie systemy kompensacji mocy biernej. Opłacalność tego rozwiązania została wyjaśniona w dalszej części recenzji.

Działanie systemu kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej jest skuteczna, jednak tylko przy wykorzystaniu dokładnie przygotowanych elementów, takich jak kondensatory. Wprowadza się je do sieci elektrycznej, gdzie generują moc równoważącą nadmiar tej biernej. Tym samym zwiększa się efektywność sieci, zmniejsza straty energii, a także poprawia stabilność napięcia utrzymywanego w całym systemie.

Na tym przykładzie widać, że dobry system kompensacji mocy biernej może okazać się bardzo przydatny, a szczególnie w długofalowej perspektywie. Korzystając z takiego rozwiązania, da się znacznie ograniczyć koszty związane z niewłaściwą eksploatacją instalacji.

Kompensacja mocy biernej – jak wybrać?

System kompensacji mocy biernej już z założenia jest skomplikowany technicznie. Dlatego w trakcie wyboru i wdrażania warto współpracować z profesjonalną firmą.

System PowerStream ma stałe wsparcie techniczne producenta, co zwiększa pewność dotyczącą optymalnego działania. Nieustanna kontrola wahań i spadków mocy pozwala chronić całą instalację elektroenergetyczną.